Advies

Een toename van commercieel verkeer op de Nederlandse wegen veroorzaakt hoge lasten op het verkeersnetwerk. Daarbij dienen wegafsluitingen tot een minimum te worden beperkt, omdat kosten van oponthoud meer invloed krijgen op het gehele economische klimaat. De vraag naar duurzame oplossingen voor wegonderhoud in combinatie met een integrale aanpak van systemen is daarom van groot belang om de kosten voor de wegbeheerder en de weggebruikers in de hand te houden.

Innovatieve wegconstructies dragen bij aan het minimaliseren van schadebeelden als spoorvorming en rafeling. Dunne deklagen in combinatie met stabiele onderlagen minimaliseren het onderhoud op de lange termijn.

Visuele weginspekties op basis van de CROW-systematiek vormen de basis voor een goede inventarisatie van de staat van de wegen die in beheer zijn van een gemeente, provincie of rijk. Vervolgens kunnen onderhoudtermijnen van verschillende systemen op elkaar afgestemd worden doormiddel van geautomatiseerde wegbeheerssystemen. Kosten van wegafsluitingen worden hierin afgezet tegen de kosten van onderhoud, waardoor een optimale integrale onderhoudscylus kan worden ontwikkeld.

Naast toepassingen van inventarisaties in wegbeheersystemen kan een visuele inspectie ook dienen voor onderhouds- of verhardingsadvies op projectmatige basis.

Ruime kennis en ervaring op het gebied van wegbouwkunde maken JP Infra Advies een betrouwbare partner in het adviseren van wegbeheerders, op het gebied van duurzame wegconstructies en oplossingen voor integraal onderhoud.