Projectmanagement

Als beheerder van infrastructuur en/of kunstwerken heeft men te maken met vele actoren ten tijde van nieuwbouw-, reconstructie- of onderhoudswerkzaamheden. Veel actoren betekend een grote stroom aan informatie waarover besluiten moeten worden genomen. Veel informatie is echter niet van belang voor een besluit en kan ervoor zorgen dat de focus op de belangrijke zaken verzwakt. Een (externe) projectmanager kan ervoor zorgen dat de juiste informatie bij de juiste persoon terecht komt.

Door een ruime mate van ervaring en kennis van bovengenoemde projecten, kan JP Infra Advies voorzien in een behoefte van informatiestructurering in de vorm van projectmanagement.